OSS

Hva er Bluetooth®?

Bluetooth er navnet på en trådløs teknologistandard som gjør det mulig for forskjellige elektroniske enheter å kommunisere via radiobølger over kort avstand. Bluetooths trådløse teknologi er veldig allsidig, og dermed har ikke alle aktiverte enheter den samme profilen. Hondas håndfrie telefonsystem (HFT) er kompatibelt med Bluetooth-aktiverte telefoner som har håndfriprofil. Standarden gjør det mulig for en rekke enheter å kommunisere med hverandre med minimal brukerstyring.

Hvordan vet jeg om min telefon virker med Hondas håndfrie telefon?

Klikk her for å se en liste over Bluetooth-aktiverte telefoner som fungerer med Hondas håndfrie telefon.

Hvordan kan jeg konfigurere telefonen til å virke med Hondas håndfrie telefon?

Klikk på lenken for paringsinstruksjoner for å se hvordan du konfigurere (eller “parer”) telefonen til kjøretøyet.

Hvordan kan jeg svare på et anrop med Hondas håndfrie telefon?

Når paringen er komplett, må telefonen din være i kjøretøyet og være påslått. Du kan nå besvare anrop uten å ta i telefonen.

  1. Trykk og slipp Talk-knappen på rattet. Audiosystemet bytter automatisk til håndfrimodus. Begynn å snakke.
  2. Trykk på Back-knappen på rattet når du er ferdig med samtalen.

Hvordan kan jeg ringe noen med Hondas håndfrie telefon?

Når paringen er komplett, må telefonen din være i kjøretøyet og være påslått. Du kan nå ringe noen uten å ta i telefonen.

  1. Trykk og slipp Talk-knappen på rattet. Audiosystemet bytter automatisk til håndfrimodus.
  2. Si “call” (“ring”). Kjøretøyet spør hvilket navn eller nummer du vil ringe.
  3. Trykk og slipp Talk-knappen på rattet og si nummeret du vil ringe. Kjøretøyet vil bekrefte nummeret og si “Say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers” (Si RING, SLÅ NUMMER eller FORTSETT å legge til siffer).
  4. Trykk og slipp Talk-knappen på rattet og si “call” (ring). Telefonen slår nummeret.
  5. Etter samtalen trykker du på Back-knappen. Audiosystemet går automatisk tilbake til forrige modus.

Batteriet brukes raskere når jeg bruker Bluetooth.

Batteriytelse er avhengig av forskjellige faktorer, deriblant funksjonene og/eller innstillingene du velger å bruke, som Bluetooth. Bruk av Bluetooth-funksjonen kan føre til at batteriet utlades raskere i noen telefoner. Hvis du ikke bruker Bluetooth-funksjonen, bør du derfor slå den av for å bevare batterikapasiteten.

Hva er Bluetooth-lyd?

Bluetooth-lyd gjør det mulig å spille musikk trådløst gjennom bilens lydsystem ved bruk av en Bluetooth–enhet. Du må først pare musikkenheten din med Bluetooth Honda Handsfree Telephone-systemet. Deretter kan du spille musikk gjennom bilens lydsystem.

Hvordan finner jeg ut om enheten min vil fungere?

Enheten må støtte A2DP Bluetooth-profilen og være oppført som “godkjent” for “Bluetooth–lyd” på listen over kompatible enheter.

Kan jeg bruke knappene på midtkonsollen (spill, pause, forover og hopp over) for å betjene min kompatible Bluetooth–lydenhet?

Enheten må støtte AVRCP Bluetooth-profilen og være oppført som “godkjent” for “Bluetooth–lyd” på listen over kompatible enheter.

Hva skjer hvis musikkenheten min ikke har de nødvendige Bluetooth-profilene? Kan jeg fortsatt spille musikk gjennom bilens lydsystem?

Hvis du har en USB-tilkobling på musikkenheten kan du koble enheten til USB-stasjonen.

Hva slags lydkvalitet kan jeg forvente av Bluetooth–lydfunksjonen?

Lydkvaliteten på musikken vil variere avhengig av enhet, nettverk og musikkfiler.